English  Nederlands 
Skip over navigation | Sla menu over

Estadium adviseert, initieert en begeleidt bij de acquisitie & dispositie van single assets en portefeuilles in Nederland. Naast het voeren van de onderhandelingen namens onze opdrachtgeefster, coördineren wij bij voorkeur het due diligence traject om zodoende controle te houden over de transactie. Zowel bij verkoop als bij aankoop stellen wij een heldere rapportage op.

real estate advisory

Onze advisering kijkt verder dan het moment van aan- of verkoop. Daarom zijn onze aan- en verkooprapportages standaard voorzien van een beknopt businessplan en een marketingplan op object en/of portefeuille niveau. Op deze wijze delen wij graag onze ervaring op het gebied van Capital Management om uw doelstellingen te optimaliseren.

Voorafgaand aan een acquisitie of dispositie beslissing kunnen wij u begeleiden en adviseren op het gebied van onroerend goedwaardering en de effecten die de aan- of verkoop heeft op het rendement. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken of eisen bij de transactie zoals bijvoorbeeld financiering, eigendomsstructuur en belastingen.