English  Nederlands 
Skip over navigation | Sla menu over

ESTADIUM voert het vermogensbeheer van individuele objecten en van portefeuilles in Nederland voor nationale en internationale, particuliere en institutionele, onroerend goed beleggers.

estadium capital management

ESTADIUM beheert het in onroerend goed belegd vermogen op strategisch en tactisch niveau. Dat wil zeggen dat wij de eigenaar adviseren over zaken als beheer, verhuur, tijdpad en omvang van investeringen alsmede financieringsstructuur.

Operationele taken, zoals dagelijks beheer, verhuur en taxatie worden  uitgevoerd binnen de eigen organisatie. Het voordeel voor de eigenaar is duidelijk: ESTADIUM is het aanspreekpunt, terwijl wij gemandateerd de zaken van de eigenaar behartigen. Op deze wijze is ESTADIUM in staat pro-actief en onafhankelijk haar opdrachtgeefsters te adviseren en het rendement te optimaliseren.

Samen met de opdrachtgever maken wij een business plan voor bestaande beleggingen of nieuw geplande aankopen.

In het geval van onroerend goed portefeuilles maken wij een portefeuille analyse waarna op basis van de doelstellingen van de eigenaar een acquisitie- en dispositieplan wordt opgesteld. Voor een aantal nationale en internationale beleggers zijn wij de ogen en oren in de Nederlandse markt. We adviseren, begeleiden en beslissen op de cruciale momenten over bestaande of nieuw te vormen beleggingsportefeuilles.

In 2012 is ESTADIUM beheer opgericht. Binnen deze separate organisatie wordt het complete onroerend goed beheer uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers.